Promocija doktora znanosti

petak, 31. ožujka 2017.

Na Građevinskom fakultetu na Kampusu Sveučilišta u Rijeci danas, 31. ožujka 2017. održana je 85. svečana promocija doktorica i doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci. Rektor prof. dr. sc. Pero Lučin promovirao je u taj, najviši akademski stupanj, 26 doktorica i 23 doktora znanosti, njih ukupno 49.

 

POPIS PROMOVIRANIH