Prijam na Rektoratu

četvrtak, 20. srpnja 2017.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija primila je na Rektoratu Sveučilišta skupinu profesora uključenih u interdisciplinarni projekt "Analiza i predikcija mikrobiološke kakvoće mora u priobalju".

Projekt je primjer interdisciplinarnog istraživanja unutar Sveučilišta, koje je rezultiralo visokim znanstvenim dosegom i objavom rezultata istraživanja u prestižnom znanstvenom časopisu Water Research, uz ciljanu primjenu rezultata istraživanja na korist lokalne zajednice na plažama na području Primorsko-goranske županije.

U suradnju riječkih znanstvenika i skupine prof. Igora Mezića (UC - Santa Barbara), u istraživanje su uključeni profesori s Medicinskog fakulteta: doc. dr. sc. Darija Vukić Lušić i doc. dr. sc. Dražen Lušić, dr. sc. Lovorka Bilajac i Neiro Bilajac; s Tehničkog fakulteta: izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević, prof. dr. sc. Senka Maćešić, Luka Grbčić; s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a  doc. dr. sc. Željko Linšak, zamjenik ravnatelja; s University of California Santa Barbara prof. Igor Mezić, iz poduzeća AIMdyn Jadranka Mezi, CEO AIMdyn te s Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split dr. sc. Slaven Jozić.


alt