Potpore razvoju inovacija
Utorak, 05.09.2017.

utorak, 5. rujna 2017. 

Danas,  5. rujna 2017. u Novome listu i mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije objavljen je Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije, čiji će razvoj inovacija biti sufinanciran bespovratnim poticajnim sredstvima u 2017. godini.

Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj tradicionalno, već 22 godine zaredom raspisuje Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije te dodjeljuje inovatorima bespovratna poticajna sredstva za razvoj inovacija. Ove godine osigurano je  150 tisuća kuna bespovratnih poticajnih sredstava, koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija.

Prijave na Natječaj moraju biti predane na propisanom Obrascu s propisanom dokumentacijom. Natječaj je otvoren do petka, 29. rujna  2017.

Posebno će biti nagrađene 3 inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).  

 

NATJEČAJ I OBRAZAC ZA PRIJAVU
 

Javni poziv

Sveučilište raspisuje ''Projektor'' - Natječaj za idejna rješenja ''Toga, lanac i suveniri - 45 godina Sveučilišta u Rijeci''. Natječaj je podjeljen u dvije kategorije, a rokovi za prijave su 31. ožujka (za idejna rješenja suvenira) te 18. svibnja 2018. (za idejna rješenja togi i lanca).

Javna rasprava

Trenutno nema otvorenih javnih rasprava.

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu

 • Katalog_CVT_HR
 • Znanstvena oprema RISK
 • Katalog_CNRM_HR
 • Katalog_CMNZT_HR
 • Katalog_GRADRI

Pogodnosti za djelatnike

 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike