Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na fakultet/akademiju ili sveučilišni odjel.

Student može izabrati redoviti ili izvanredni studij. 
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punoj nastavnoj satnici i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. 
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave. 

Status studenta dokazuje se studentskom iskaznicom. 


Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov"

Sveučilište u Rijeci raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov"

Potpore programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov" namijenjene su redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg imovinskog sta​​nja za pokriće participacije u troškovima studija u prethodnoj, 2016./2017. akademskoj godini ili kao potpora studentima zbog izrazito slabog socio-ekonomskog statusa.

Krajnji rok za podnošenje online prijave na Javni poziv je srijeda, 7. veljače 2018. do 12:00 sati.

Saznaj više

Besplatni tečaj esperanta na Građevinskom fakultetu

Besplatni tečaj esperanta za studente i djelatnike Sveučilišta započinje 12. siječnja 2018. i održavat će se petkom u terminu 17:15 do 19:00 sati na Građevinskom fakultetu u Rijeci u predavaoni 108 (1.kat).  Predviđeno je 40 sati predavanja i vježbi. Tečaj traje do kraja svibnja 2018. godine. Letak 

 


Ivan Klarić najuspješniji student s invaliditetom u 2016./2017. ak. god.

Temeljem provedenog Natječaja, a na prijedlog Povjerenstva, rektorica Sveučilišta u Rijeci donijela je Odluku o dodjeli nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom u 2016./2017. ak. god.  Ivanu Klariću,  redovitom studentu 2. godine dvopredmentog diplomskog sveučilišnog studija "Povijest - Povijest umjetnosti" Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Svečana dodjela priznanja i nagrade koja iznosi 1.000,00 kn održat će se 6. prosinca 2017. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Odluka


Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. godini. POVEZNICA


Natječaj za dodjelu stipendija doktorandima

Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija doktorandima Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2017./2018.
Dodjelit će se najviše 31 stipendija u iznosu od 5.000,00 kn.

Rok za podnošenje online prijave na Natječaj je srijeda 20. prosinca 2017. do 12,00 sati.

Saznaj višeArhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u 2017./2018. ak. god.

Osim izbornih kolegija na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborne kolegije s neke druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci. Popis ponuđenih zajedničkih izbornih kolegija u zimskom i ljetnom semestru 2017./2018. akad. god. možete pogledati ovdje.  
Filozofski fakultet ponudio je dodatna dva zajednička izborna kolegija u 2017./2018. ak. god. koje možete pogledati ovdje. LDAP administratori sastavnica Sveučilišta (za studente)

skRipta - Riječki studentski vodič

Studentski centar Rijeka i Kampus 

Vodič za studente u traženju privatnog smještaja 

Sveučilišni savjetovališni centar

Upitnik za studente - Procjena uspješnosti prilagodbe na studij

Upitnik za studente - Procjena kvalitete svakodnevnog funkcioniranja