Studenti Sveučilišta u Rijeci
Cilj svih studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci jest pružiti studentima dovoljno teoretskih i praktičnih znanja na temelju kojih će se nakon okončanja pojedinog studija uspješno uključiti u svijet rada ili svijet znanosti.
Na Sveučilištu u Rijeci studentom se postaje upisom na pojedini fakultet ili sveučilišni odjel.
Student može upisati studij kao redovni ili kao izvanredni student.
Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji u punom radnom vremenu i dužni su redovito pohađati nastavu te ispunjavati sve nastavne obveze. Trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti subvencionira se iz državnog proračuna, ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno na pojedinoj godini studija.
Izvanredni studenti su oni studenti koji obrazovni program pohađaju s dijelom radnog vremena (uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program). Izvanredni studenti mogu biti donekle oslobođeni pojedinih nastavnih obveza, sukladno studijskom programu. Troškove izvanrednog studija u cijelosti snosi sam student. Uvjete plaćanja studija propisuje Senat Sveučilišta u Rijeci.
Status studenta dokazuje se indeksom. Pored indeksa status studenta dokazuje se i X-icom odnosno SmartX karticom.


Novosti

Dobitnici Rektorovih nagrada za ak. god. 2015./2016.

Na temelju odluka rektora, a prema prijedlozima povjerenstava za dodjelu Rektorovih nagrada, obvjavljujemo dobitnike četiriju Rektorovih nagrada:

- Josip Aničić, MEDRI za studentski aktivizam
- Matea Babić, FFRI za nagradu "Student volonter godine"
- Ella Bukvić, PFRI za sport i
- Ivan Jakopović, MEDRI, Franko Hržić, RITEH i Tanja Miličić, SOIRI za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad.

Saznaj više

Dobitnici Rektorove nagrade za izvrsnost u 2016./2017. ak. god.

Temeljem Odluke Senata Sveučliišta u Rijeci donesene na 103. sjednici održanoj 7. ožujka 2017. godine, a na prijedlog dekana/pročelnika sastavnica Sveučilišta u Rijeci, objavljujemo popis studenata - dobitnika Rektorove nagrade za izvrsnost u 2016./2017. akakdemskoj godini.

Saznaj više


Stipendije za izvrsnost - objava privremene rang-liste

Evaluacijski odbor za dodjelu stipendija za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci objavljuje privremenu rang-listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za izvrsnost u 2016./2017. ak. god. 

Saznaj više


Stipendije za izvrsnost - obavijest prijavljenim kandidatima

Obavještavamo studente prijavljene na Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u 2016./2017. ak. god. da će privremena rang-lista stipendista biti objavljena početkom ožujka. 

Stipendije za promicanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja - konačna rang-lista

Rektor Sveučilišta u Rijeci donio je Odluku o konačnoj rang-listi studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju namijenjenu promicanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja

Saznaj višeArhiva

Izdvajamo

Zajednički izborni kolegiji u 2016./2017. ak. god.

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta u Rijeci mogu izabrati izborni predmet s nekog drugog visokog učilišta. Ponudu zajedničkih izbornih kolegija u zimskom i ljetnom semestru 2016./2017. akademske godine (nadopunjenu kolegijima Akademije primijenjenih umjetnosti) možete pogledati ovdje.
 

Smart X pametna kartica

LDAP administratori sastavnica Sveučilišta (za studente)

skRipta - Riječki studentski vodič

Sveučilišni savjetovališni centar

Upitnik za studente - Procjena uspješnosti prilagodbe na studij

Upitnik za studente - Procjena kvalitete svakodnevnog funkcioniranja