Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Ivan Volarić (RITEH)
Ponedjeljak, 04.09.2017., 11:00


Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci


najavljuje da će


Ivan Volarić


braniti doktorski rad pod nazivomPOBOLJŠANJE KONCENTRACIJE SIGNALA

U VREMENSKOJ-FREKVENCIJSKOJ DOMENI

PRIMJENOM ADAPTIVNOG KOMPRIMIRANOG UZORKOVANJA
u ponedjeljak, 4. rujna 2017. u 11 sati

u Vijećnici Fakulteta, Vukovarska ulica 58.ODLUKA
 

Nazad