Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Rajko Rubeša (RITEH)
Ponedjeljak, 16.10.2017., 12:00


Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci


najavljuje da će


Rajko Rubeša


braniti doktorski rad pod nazivomOPTIMIZACIJA PLANIRANJA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

TIJEKOM GRADNJE BRODA
u ponedjeljak, 16. listopada 2017. u 12 sati

u Vijećnici Fakulteta, Vukovarska ulica 58.


ODLUKA 

Nazad