Projektor - Toga, lanac i suveniri

petak, 9. veljače 2018.

 

SVEUČILIŠTE RASPISUJE

PROJEKTOR  -   NATJEČAJ ZA IDEJNA RJEŠENJA

''Toga, lanac i suveniri - 45 godina Sveučilišta u Rijeci''

 

Natječaj se raspisuje za sljedeće kategorije:

(1)  idejna rješenja toge (1a) i lanca (1b) Sveučilišta u Rijeci

(2)  idejna rješenja suvenira Sveučilišta u Rijeci

 

 

ZADACI NATJEČAJA

(1)  idejna rješenja toge i lanca Sveučilišta u Rijeci

 

(1a) toga

-          idejno rješenje mora obuhvatiti tradiciju, značaj i simboličku ulogu sveučilišne toge i kape u akademskoj zajednici

-          idejno rješenje toge mora obuhvatiti razradu – varijacije idejnog rješenja u 5 (pet) zadanih razina: rektorska toga, prorektorska toga, dekanska toga, toga doktora znanosti i studentska toga; idejno rješenje toge mora obuhvatiti uporabnu funkciju i uklopiti tehničko rješenje fiksiranja rektorskog lanca na ramena

-          idejno rješenje toge mora sadržavati nacrte i tekstualno objašnjenje (razradu, opise, obrazloženja) u razini koja će nedvosmisleno omogućiti ostvarenje projektnog prijedloga

-          predložene boje i materijale za izradu treba u projektnom prijedlogu što jasnije definirati, a u slučaju odstupanja boja od boja utvrđenih u Statutu Sveučilišta u Rijeci treba to odstupanje kratko obrazložiti

 

 

(1b) lanac

-          idejno rješenje mora obuhvatiti tradiciju, značaj i simboličku ulogu rektorskog lanca u akademskoj zajednici

-          idejno rješenje lanca mora sadržavati medaljon temeljen na postojećem grafičkom rješenju grba Sveučilišta u Rijeci (Statut Sveučilišta u Rijeci u članku 11. stavku 2. propisuje: Grb Sveučilišta okrugla je oblika s crtežom u sredini koji predstavlja dvostruko stilizirano slovo „R“ i ujedno lik sove koji je stiliziran u obliku glagoljskog slova „S“. Cijeli crtež asocira na bitvu za privezivanje brodova i na nakovanj, a leži na podlozi koja simbolizira mora. Uz obod je natpis „SVEUČILIŠTE U RIJECI“. Grb je žuto-zlatne boje, a podloga je plave boje u dvjema nijansama.), dok se strukturni elementi samog lanca trebaju bazirati na tri (3) simbola ključnih uloga - misije Sveučilišta u Rijeci, a to su: nastava, znanost i umjetnost, te kao treće - djelovanje u zajednici (javna funkcija Sveučilišta).

-          predložene detalje izrade lanca treba u projektnom prijedlogu jasno definirati, te navesti materijal, metode na način koji će osigurati izvedbu projektnog prijedloga

 

 

(2)  idejna rješenja suvenira Sveučilišta u Rijeci

 

-          idejna rješenja uporabnih ili ukrasnih predmeta i drugih kreativnih rješenja iz područja poklona – suvenira i opće vidljivosti Sveučilišta u Rijeci

-          prijedlozi mogu obuhvatiti različite uporabne i ukrasne predmete, u rasponu od tekstilne galanterije, kišobrana, šalica, odjevnih predmeta, papirnate galanterije, pribora za pisanje, tekstilnih majica i drugog; na natječaj je moguće posebno prijaviti crteže – grafička rješenja i/ili poruke – slogane usmjerene isticanju uloge Sveučilišta u zajednici (javna funkcija)

-          prototip nije nužno priložiti natječaju, a idejna rješenja moraju sadržavati detaljne tehničke odrednice i zadovoljiti kriterij provedivosti, pa svaka prijava koja podrazumijeva uporabni ili ukrasni prijedlog mora osim idejnog rješenja uključiti i rješenje metode - prijedlog potencijalnog partnera koji je u stanju tehnički proizvesti predmet idejnog rješenja i osigurati buduću serijsku proizvodnju

 

 

OCJENJIVAČKI SUD

-          nakon provedenog natječaja, ocjenjivački sud će odabrati najbolje radove prema kategorijama: za togu i lanac će po jedan rad biti odabran u svakoj od 3 (tri) kategorije: prva (1), druga (2) i treća (3) nagrada, dok će kod suvenira po jedan rad biti odabran u prve tri (3) kategorije: prva (1), druga (2) i treća (3) nagrada, a u četvrtoj kategoriji „posebna nagrada“ može biti odabran veći broj nagrađenih radova.

-          ocjenjivački sud će imati 5 članova, a sastojati će se od stručnih članova i predstavnika Sveučilišta u Rijeci; njegov će sastav imenovati rektorica Sveučilišta u Rijeci posebnom odlukom

-          ocjenjivački sud će odluke donijeti najkasnije u roku od 30 dana od zaključenja natječaja

-          stručnu pomoć u izradi projektnih prijedloga prema područjima natječaja osigurava Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

 

 

NAGRADNI FOND

-          nagradni fond: kategorija toga (1a): prva nagrada 3000,00 kn, druga nagrada 2000,00 kn, treća nagrada 1000,00 kn; kategorija lanac (1b): prva nagrada 3000,00 kn, druga nagrada 2000,00 kn, treća nagrada 1000,00 kn; suveniri (2): prva nagrada 3000,00 kn, druga nagrada 2000,00 kn, treća nagrada 1000,00 kn, posebna nagrada 1000,00 kn

-          nagrade su navedene u neto iznosima

 

 

NATJECATELJI

-          na natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Rijeci

-          na natječaj se mogu prijaviti autori ili grupe autora; ukoliko se prijavljuje grupa autora, barem jedan od članova grupe mora biti student Sveučilišta u Rijeci

-          grupe autora će u slučaju nagrađenog rada podijeliti nagradu; grupe autora moraju pri dostavi prijavnog prijedloga u koverti s podacima o autoru naznačiti ime jednog autora koji će zastupati grupu; ovim imenovanjem svi autori iz grupe prihvaćaju da je imenovana osoba ovlaštena samostalno i pojedinačno zastupati sve članove grupe i potpisati u njihovo ime ugovor o ustupanju autorskih prava; kod grupnih radova nagrada pripada članu grupe - studentu

-          s nagrađenim autorom će se potpisati ugovor o ustupanju autorskih prava; autor se odriče zarade od prodaje proizvoda koji će nastati na osnovi predmetnih idejnih rješenja

-          iznimno se na natječaj mogu javiti bivši studenti Sveučilišta u Rijeci, a u tom se slučaju iznosi nagrada tretiraju kao bruto

 

OSTALE INFORMACIJE

-          rok natječaja:

o   kategorija 1 (1a toga i 1b lanac) od 12. veljače 2018. do 18. svibnja 2018.

o   kategorija 2 (idejna rješenja suvenira) od 12. veljače 2018. do 31. ožujka 2018.

-          prijedlozi – idejna rješenja (grafička razrada prijedloga ili grafička razrada i prototip) se dostavljaju u dvije odvojene omotnice / kutije na adresu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka poštanskom dostavom ili osobno

o   u jednoj zatvorenoj omotnici / kutiji s naznakom „Natječaj za suvenire – ne otvarati“ dostavlja se projektno rješenje sa ili bez prototipa; na ovoj pošiljki mora biti označena šifra autora (po vlastitom izboru); pošiljka mora biti bez imena i/ili drugih oznaka autora

o   u drugoj zatvorenoj omotnici, priloženoj uz prvu omotnicu i označenoj istom šifrom dostavljaju se podaci o autoru / autorima uz izjavu o statusu studenta ili bivšeg studenta Sveučilišta u Rijeci; ova omotnica mora imati jasnu naznaku „Natječaj za suvenire – podaci o autoru, ne otvarati“

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

-          Sveučilište u Rijeci zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica. Sveučilište u Rijeci zadržava pravo izmjene odabranih idejnih rješenja.

 

 

 

 

                                                                                                 Sveučilište u Rijeci

 

 

 


 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk